PERSONÁLNY LÍZING

Výhodami lízingu pracovnej sily sú predovšetkým flexibilita, komplexnosť, služby ušité presne na firemný profil klienta, šetrenie času a tým aj peňažných zdrojov.

Postup zamestnávateľa:

Dotazník | RAYA GROUP

1.

Vyplníte krátky dotazník, kde uvediete koľko potrebujete ľudí, popis pozície a podmienky za akých pracujú.
Cenová ponuka | RAYA GROUP

2.

Na základe dotazníka Vám urobíme cenovú ponuku, kde uvedieme cenu práce a našu províziu.
Zmluva | RAYA GROUP

3.

Po odsúhlasení cenovej ponuky Vám pošleme zmluvu o dočasnom pridelení, v ktorej budú zahrnuté všetky podmienky a termíny. Po odsúhlasení podmienok podpíšeme zmluvu a začíname proces náboru.
 
Životopis | RAYA GROUP

4.

Do stanoveného termínu Vám poskytneme životopisy vyhovujúcich uchádzačov. Ponúkame možnosť osobného pohovoru s kandidátom, v prípade cudzincov u Indie cez Skype.
Pracovná zmluva | RAYA GROUP

5.

Po odsúhlasení uchádzača s ním podpisujeme pracovnú zmluvu, vybavujeme mu všetky povolenia a pracovné pomôcky. Do termínu stanoveného v zmluve pracovník nastupuje na Vaše pracovisko.
Faktúra | RAYA GROUP

6.

Do stanoveného dátumu v mesiaci Vám fakturujeme prácu pracovníka na základe dochádzky a výkonu. Následne pracovníkovi vyplácame mzdu.
 

Výhody personálneho lízingu

SLUŽBA TRY & HIRE

Služba Try & Hire umožňuje najprv odskúšanie uchádzača cez personálny lízing na overenie jeho zručností a pracovnej morálky. Neskôr je možné zamestnanca odkúpiť do kmeňového stavu za vopred stanovených podmienok.

Výhody:

  • zredukovanie rizika pri nástupe nových pracovníkov do kmeňového stavu
  • neplatíte náborovú jednorazovú províziu za uchádzača pokiaľ nevyhovie
  • neplatíte náborovú jednorazovú províziu za uchádzača pokiaľ nevyhovie
  • "No deal = No pay" t.j. úhrada len za skutočne odpracované dni
Personálny lízing | RAYA GROUP

Úspora nákladov a času
Náklady súvisiace s výhľadávaním, náborom a výberom pracovníkov prevezmeme za Vás.

Zbavenie administratívy
V plnom rozsahu vykonávame všetky administratívne úlohy a povinnosti súvisiace s pracovným pomerom, celú personálnu a mzdovú agendu od uzatvorenia pracovnej zmluvy až po ukončenie pracovného pomeru.

Odstránenie rizika pri nových zamestnancoch
Vytvorenie časového priestoru na testovanie, preverenie schopnosti a zručnosti zamestnanca.

Flexibilita pri personálnom plánovaní
Jednoduché uzavretie a rozviazanie pracovného pomeru. Flexibilita počtu kmeňových zamestnancov.

Obchodný vzťah
Výmena pracovnoprávneho vzťahu na obchodnoprávny a následná okamžitá úspora mzdových nákladov a odstránenie rizík.

Výhody personálneho lízingu | RAYA GROUP

Chcete vedieť viac?

Neváhajte a napíšte nám! Radi odpovieme na všetky Vaše otázky.

© 2022 Všetky práva vyhradené pre RAYA - GROUP, s. r. o.
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti RAYA - GROUP, s. r. o.. Viac informácii